Факт

На български език терминът факт означава изявление или информация, които са считани за истински и потвърдени чрез опит, наблюдение или документация. Фактът представлява обективна реалност или събитие, което може да бъде проверено или потвърдено. Фактите се различават от мненията и най-вече от предположенията, тъй като фактът се основава на конкретни данни или доказателства. В научен и логически контекст фактът е твърдение, което може да бъде проверено и повторно потвърдено от други изследователи или наблюдатели - всъщност понятието факт почти изцяло се припокрива с понятието истина. Тъй като информацията в Интернет е в огромно количество, е важно да бъдем в състояние да различаваме фактите от мненията и да бъдем критично настроени към всичко, публикувано в мрежата - особено в условията на множество източници и разнообразие на гледни точки. Фактът също така бо могъл да бъде е резултат или събитие, случило се в действителност и чието съществуване е безспорно и проверено и не подлежи на съмнение. Някои неща, които се приемат за факти, могат да бъдат опровергани след допълнителни изследвания или опити и с надпредване на технологиите. Отделно, други, които са считани за неистина, могат да станат факти.

В науката факт е обективно проверено (потвърдено експериментално) наблюдение, за разлика от теорията, която е обяснение на или тълкувание на факти. Юридическият факт е общественозначимо явление от обективната действителност (конкретно жизнено обстоятелство), с наличието или отсъствието на което хипотезата, респективно санкцията, на правната норма свързва правни последици (възникването, изменението или прекратяването на правни отношения и/или правни връзки чрез изпълнението на диспозицията, респективно на санкцията на правната норма).

Върху възприемането на фактите има голямо влияние психологията. Хората са склонни да виждат факти, които потвърждават тяхната позиция и да игнорират такива, които ѝ противоречат. Не са рядкост и грешки при тълкуването на значението на наблюдаваното – често се използват властови механизми, за да се наложи политическо коректно тълкуване на дадено наблюдение Повтарящо се нееднократно събитие – Еднократно наблюдение на даден феномен не го прави непременно факт. Съгласно общоприети държавни норми, обикновено се изисква повторно наблюдение. Нещо, за което се смята, че е действително, за разлика от измисленото Нещо конкретно, използвано като база за по-нататъшна интерпретация Информация за конкретен предмет

През последните няколко години различни тоталитарни режими започнаха да измислят и разпространяват всякакви фалшиви новини. Една служителка от администрацията на Доналд Тръмп дори въведе конкретен термин за това - алтернативни факти. Противодействието на фалшивите новини е изключително трудно - появиха се и различни уеб-сайтове, така наречените факт - чекъри, които се опитват с чисто рационални аргументи да опровергават фалшивите новини, но това изисква време и усилия и въпреки това хората продължават да вярват на измислиците. В хибридната война идеолозите на фалшивите новини са винаги няколко стъпки пред здравомислещите хора - защото като относителен дял здравомислещите са много малка част от населението, а всички останали са обременени с ирационални страхове и като цяло имат доста погрешна представа за света. Именно от тези ирационални страхове се възползват идеолозите на хибридните атаки - те създават такива или, още по-ефективна тактика, подсилват вече съществуващи страхове в латентно състояние. Проблемът е че за времето, което отнема опровергаването на една фалшива новина, вече са измислени няколко нови.